Detail Information for SPSED0017017

Accession Number SPSED0017017
Secreted Protein Alkaline protease (alk)
Uniprot Accession Number P41362
GenBank Accession Number AAC60420.1
Source Organism of the Secreted Protein Bacillus alcalophilus
Nucleotide Sequence of the Secreted Protein Length = 1143 nt
ATGAAGAAACCGTTGGGGAAAATTGTCGCAAGCACCGCACTACTCATTTCTGTTGCTTTTAGTTCATCGATCGCATCGGCTGCTGAAGAAGCAAAAGAAAAATATTTAATTGGCTTTAATGAGCAGGAAGCTGTTAGTGAGTTTGTAGAACAAGTAGAGGCAAATGACGAGGTCGCCATTCTCTCTGAGGAAGAGGAAGTCGAAATTGAATTGCTTCATGAATTTGAAACGATTCCTGTTTTATCCGTTGAGTTAAGCCCAGAAGATGTGGACGCGCTTGAACTCGATCCAGCGATTTCTTATATTGAAGAGGATGCAGAAGTAACGACAATGGCGCAATCAGTGCCATGGGGAATTAGCCGTGTGCAAGCCCCAGCTGCCCATAACCGTGGATTGACAGGTTCTGGTGTAAAAGTTGCTGTCCTCGATACAGGTATTTCCACTCATCCAGACTTAAATATTCGTGGTGGCGCTAGCTTTGTACCAGGGGAACCATCCACTCAAGATGGGAATGGGCATGGCACGCATGTGGCCGGGACGATTGCTGCTTTAAACAATTCGATTGGCGTTCTTGGCGTAGCGCCGAGCGCGGAACTATACGCTGTTAAAGTATTAGGGGCGAGCGGTTCAGGTTCGGTCAGCTCGATTGCCCAAGGATTGGAATGGGCAGGGAACAATGGCATGCACGTTGCTAATTTGAGTTTAGGAAGCCCTTCGCCAAGTGCCACACTTGAGCAAGCTGTTAATAGCGCGACTTCTAGAGGGGTTCTTGTTGTAGCGGCATCTGGGAATTCAGGTGCAGGCTCAATCAGCTATCCGGCCCGTTATGCGAACGCAATGGCAGTCGGAGCGACTGACCAAAACAACAACCGCGCCAGCTTTTCACAGTATGGCGCAGGGCTTGACATTGTCGCACCAGGTGTAAACGTGCAGAGCACATACCCAGGTTCAACGTATGCCAGCTTAAACGGTACATCGATGGCTACTCCTCATGTTGCAGGTGCAGCAGCCCTTGTTAAACAAAAGAACCCATCTTGGTCCAATGTACAAATCCGCAATCATCTAAAGAATACGGCAACGAGCTTAGGAAGCACGAACTTGTATGGAAGCGGACTTGTCAATGCAGAAGCGGCAACACGCTAA
Amino Acid Sequence of the Secreted Protein Length = 380 aa
MKKPLGKIVASTALLISVAFSSSIASAAEEAKEKYLIGFNEQEAVSEFVEQVEANDEVAILSEEEEVEIELLHEFETIPVLSVELSPEDVDALELDPAISYIEEDAEVTTMAQSVPWGISRVQAPAAHNRGLTGSGVKVAVLDTGISTHPDLNIRGGASFVPGEPSTQDGNGHGTHVAGTIAALNNSIGVLGVAPSAELYAVKVLGASGSGSVSSIAQGLEWAGNNGMHVANLSLGSPSPSATLEQAVNSATSRGVLVVAASGNSGAGSISYPARYANAMAVGATDQNNNRASFSQYGAGLDIVAPGVNVQSTYPGSTYASLNGTSMATPHVAGAAALVKQKNPSWSNVQIRNHLKNTATSLGSTNLYGSGLVNAEAATR
Expression Host Bacillus amyloliquefaciens 111018

Source Organism of the Signal Peptide Bacillus subtilis 168
Source Gene of the Signal Peptide yfkD
Signal Peptide Sequence Length = 27 aa
MMKKLFHSTLIVLLFFSFFGVQPIHAK
Type Sec
Yield 12404.96 (U/mL)
Performance (Current Yield / Highest Yield) 0.63
Charge 3
Charge (N-Region) 2
Hydrophobicity 0.97
Hydrophobicity Plot
Hydrophobicity (H-region) 2.34
Signal Peptide Original Protein Sequence MMKKLFHSTLIVLLFFSFFGVQPIHAKKQFKVPNSVASISKENTYPNASQDQPMLQPSKLAKELLDHSEVKIENPHLIKMLNESNISGTPLAVGYRATIFLGKWALGYESNETVANWEYKKINTNRADNRGGKETAEMHYAQEQQYRVKGGLTAKVPNAEDVKSMMMQKAMKKTNLPLAFETVIGAGTKRDQIYKVAPKKIGYLHAYAPAVNEKGKVTYGEVYLVLKGNKRKLVVKNVTSQGIGAWIPVQDHVTFGFQLSSLPR
Signal Peptide Original DNA Sequence ATGATGAAAAAGCTATTTCATTCCACACTTATTGTGTTGTTATTCTTTAGTTTTTTCGGCGTTCAGCCCATCCACGCGAAAAAGCAGTTTAAGGTTCCTAATTCTGTCGCAAGCATTTCAAAGGAAAACACGTATCCGAATGCTTCACAGGATCAGCCAATGCTTCAGCCGAGCAAGCTGGCAAAGGAATTGCTCGATCATTCTGAGGTAAAGATTGAAAATCCGCATCTCATCAAAATGCTGAATGAATCCAACATATCCGGCACACCGCTTGCAGTAGGGTACCGGGCGACAATATTTCTCGGGAAATGGGCGCTCGGCTATGAATCAAATGAAACAGTCGCAAACTGGGAATATAAAAAAATCAATACAAACCGTGCGGATAACCGCGGCGGGAAAGAAACGGCTGAAATGCATTATGCCCAGGAACAGCAGTACAGAGTGAAGGGCGGCTTGACAGCTAAAGTTCCAAATGCTGAAGATGTCAAAAGCATGATGATGCAAAAAGCAATGAAGAAAACGAACCTCCCGCTTGCATTTGAGACGGTCATCGGGGCTGGCACAAAACGGGATCAGATTTATAAAGTCGCTCCTAAAAAAATCGGTTATCTACATGCATATGCACCGGCTGTGAATGAAAAAGGAAAAGTGACTTACGGAGAAGTGTACTTAGTGCTGAAAGGAAATAAACGAAAACTCGTCGTGAAAAATGTCACGTCACAGGGAATCGGCGCGTGGATTCCGGTTCAAGATCATGTCACGTTTGGCTTTCAGCTTTCCTCACTGCCAAGATAA
Reference Liu Y, Shi C, Li D, et al. Engineering a highly efficient expression system to produce BcaPRO protease in Bacillus subtilis by an optimized promoter and signal peptide[J]. International journal of biological macromolecules, 2019, 138: 903-911. [PubMed]
Miscellaneous -